onsdag 5. mars 2014

Swedex-prov på nivå A2, B1 och B2

Sprachenzentrum der Universität Wien erbjuder som enda institution i
Österrike Swedex-prov på nivå A2, B1 och B2. Nästa testtillfälle är den 24
maj 2014. Man kan änmäla sig till provet t.o.m. 10 maj 2014.

Anmälan och mer information finns här

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar