fredag 4. april 2014

Reminder! Norsk Gudstjeneste kommende søndag!

Neste norske familiegudstjeneste blir på søndag, den 6. april 2014 kl. 15.00 
i Lutherische Stadtkirche, Dorotheergasse 18, 1010 Wien.

Gudstjenestens tema blir "På veien mot korset"

Liturgi og preken: Hans-Christian Granaas, prest
Orgel: Lennart Ögren

Etter gudstjenesten holder vi kirkekaffe i menighetslokalene.
Ansvarlig for kirkekaffe: Berit Steffek 

Vel møtt!

Norske gudstjenester i Wien har en egen hjemmeside:

Presten Hans-Christian Granaas mottar epost på epostadressen 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar