Grupper/foreninger

Den danske ambassaden i Wien - her annonceres kulturarrangementer m.m.

Den norske ambassaden i Wien, har også en egen hjemmeside. Her informerer de om kulturarrangementer knyttet til Norge. Her annonserer også ambassden ledige stillinger og det gis informasjon som er viktig for nordmenn i Østerrike. Denne siden bør du sjekke jevnlig...

Og dette er den svenske ambassadens sider:

Finlands officiella websidor i Österrike:

Svenska Skolan i Wien har förskola för barn mellan 3-5 år, grundskola, distansundervisning för elever i år 7-9 och gymnasiet, samt kompletterande svenskundervisning för barn som går i andra skolor men som vill utveckla sitt svenska språk. Skolan tar emot barn från alla nordiska länder. Vi följer svensk läroplan och satsar stort på språkundervisningen. Främst tyska och engelska med native lärare. För barn med annat modersmål än svenska finns möjlighet för hemspråksundervisning. www.svenskaskolan.at

Den svenske kirken (Her kan man i tillegg til å snakke med presten og å gå på gudstjeneste også kjøpe lakris, nypesuppe og spise kanelboller... Dessuten har de et kor, barnegrupper osv... Ta en tur innom da vel!!!)

Kulturforum DanAustria, har konserter, utstillinger og foredrag... dessuten har de også har et lite salgstilbud... dansk sjokolade f.eks. Følg med på hjemmesiden deres for å holde oversikt over programmet:
http://www.danaustria.org/

Dansk Club Østrig 
http://www.danskclub.at/index.html

ANSA Østerrike, er studentforreningen for norske studenter her i Østerrike. Mye informasjon på denne siden, særlig å anbefale for deg som er ny i landet! I tillegg informerer de over aktuelle arrangementer! ANSA arrangerer stammtisch den første fredagen i hver måned. Info om tid og sted, finner dere på hjemmesiden!

Foreningen Österreich-Nordische Länder - Infos om Norsk-Østerriksk forening om Nordmannstreffen og om mangt og mye som dreier seg om Norge finner du ved å klikke på det norske flagget. Du kan også registrere deg og få tilgang på medlemsinformasjoner. Tar også gjerne inn tekster om saker som handler om Norge-Østerrike. Hvis du har noe på hjertet i form av tekster , beretninger eller tips som kan ha interesse, skriv meg en mail, med tekst i word format. Gjelder også for andre med skrivekløe.
Min email adresse friis@chello.at

Österreichische-Schwedische Gesellschaft
Österreichische-Schwedische Gesellschaft (ÖSG)
Föreningen som jobbar för ett brett utbud och kontinuerligt
utbyte beträffande kultur, språk och turism mellan Österrike
och Sverige. Vi arrangerar många olika evenemang under året,
bl.a. firar vi årligen stämningsfullt 6 juni, Svenska Flaggans Dag.
ÖSG. har idag ca: 600 medlemmar och grundades i mitten av 1900 talet.
Mer tips och information över oss och vad som händer under året hittar
du på vår hemsida:
www.oesterreichschweden.com


SWEA (Swedish Women´s Educational Association), SWEA är ett internationellt kvinnligt globalt nätverk och vi är cirka 8000 medlemmar. SWEAs syfte är att värna om det svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen. SWEA Wien har cirka 110 medlemmar.

Svenskar i Världen
Med 122 medlemmar är det nog faktiskt med utlandsklubbar mätt, en ganska ansenlig grupp.

FACEBOOK-GRUPPER:
Vi norske som er bosatt i Østerrike: http://www.facebook.com/groups/101858611118/
Swedish Young Professionals in Austria: http://www.facebook.com/groups/52923916036/
Jeg er svensk, men er bosatt i Tyskland/Sveits/Østerrike: http://www.facebook.com/groups/5441352275/
SWEA i Wien

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar